Gezinme görünümleri

Etkinlik görünümlerde gezinme

Today

Lacan Çalıştayı

Lacan Çalıştayı 19-20-21 Ekim 2018 - Patalya Thermal Otel - Kızılcahamam / Ankara Lacan Çalıştayı etkinliği, Lacan'ın kuramının çeşitli yönlerini ele alan ve sadece konuşmacıların katılabileceği bir etkinliktir. Lacan çalışan akademisyen ve doktora mezunu/öğrencileri ile Lacan üzerine kitap, tez ve makale çalışması yapmış kişilere açıktır. Etkinliğin amacı Türkiye'de Lacan çalışan herkesin bir arada ortak bir dil geliştirmesi […]

Lacan’ın Hegelci Öznesi

Düşünbil Akademi Büklüm Sok. No: 47/3 Çankaya, Ankara

Lacan'ın Hegelci Öznesi Konuşmacı: Dr. Mutluhan İzmir  (Psikiyatrist/Psikanalist) Yer: Düşünbil Akademi | Büklüm Sokak 47/3 Çankaya - Ankara Tarih: 3 Kasım 2018 Cumartesi Saat: 16.00 Lacan'ın Hegelci öznesi, Lacan'ın Freud'a geri dönüş olarak adlandırdığı hareketin başlamasının nedenidir. Freud sonrasında psikanalitik camianın sahiplendiği Freud, geç dönemlerinde kendisini yenileyen ve giderek Hegelci bir zemine oturan Freud'u dışlayan […]

Modern Nörobilim Çerçevesinde Zihin-Beyin Özdeşliği Sorunsalı

Düşünbil Akademi Büklüm Sok. No: 47/3 Çankaya, Ankara

Modern Nörobilim Çerçevesinde Zihin-Beyin Özdeşliği Sorunsalı Konuşmacı: Doç. Dr. Tolga E. Özkurt Yer: Düşünbil Akademi | Büklüm Sokak 47/3 Çankaya - Ankara Tarih: 10 Kasım 2018 Cumartesi Saat: 16.00 Zihin beyin özdeşliği, günümüz nörobiliminin en temel varsayımlarından biri olarak kabul görmüştür. Nöro- ön takılı pek çok alt alan kendine bu şekilde hayat ve alıcı bulmaktadır. […]

ChrIstIan Wolff ve Modern Ontolojinin Kuruluşu

Düşünbil Akademi Büklüm Sok. No: 47/3 Çankaya, Ankara

Christian Wolff ve Modern Ontolojinin Kuruluşu Konuşmacı: Prof. Dr. Doğan Göçmen Yer: Düşünbil Akademi | Büklüm Sokak 47/3 Çankaya - Ankara Tarih: 22 Aralık 2018 Cumartesi Saat: 16.00 Modern ontolojinin ontoloji olarak kurucusu Christian Wolff’tur (1679-1754). Wolff ontolojiyi İlk Felsefe olarak yeniden temellendirirken elbette Aristoteles’in mirasına sahip çıkar. Fakat bunu Descartes ile oluşmaya başlayan modern […]

Epistemolojiden Bilim Teorisine Dönüşüm

Düşünbil Akademi Büklüm Sok. No: 47/3 Çankaya, Ankara

Epistemolojiden Bilim Teorisine Dönüşüm Konuşmacı: Doç. Dr. Ömer Faik Anlı Yer: Düşünbil Akademi | Büklüm Sokak 47/3 Çankaya - Ankara Tarih: 29 Aralık 2018 Cumartesi Saat: 16.00 İçerik Türkçe literatürde, özellikle de referans kitaplarında, ‘bilgi teorisi/kuramı’ ‘bilgi felsefesi’ ile eşanlamlı kullanılırken, her iki kullanım da ‘epistemoloji’nin karşılığı olarak dolaşıma sokulmuş görünmektedir. Türkçeleştirme girişiminin ötesinde, her […]

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DİYETİN DEĞİŞEN FELSEFESİ

Düşünbil Akademi Büklüm Sok. No: 47/3 Çankaya, Ankara

Geçmişten Bugüne Diyetin Değişen Felsefesi Dyt. Funda Tuzgöl Beslenme, insanlık tarihinin en başından beri varolan ve eksikliğinde yaşamın devamının tehlikede olacağı fizyolojik bir ihtiyaçtır. Bu fizyolojik süreçlerin gerçekleşmesi için gerekli olan besinler, insanın doğası gereği yemeyi arzulamasının devam edebilmesi için insana haz veren unsurlardır. İnsanlık tarihinin başından beri ve medeniyet kurgusunun oluşumundan itibaren hayatta kalmamız […]

300 ₺ - 350 ₺

Çiftlere ve Duygusal İlişkilere Psikanalitik Yaklaşım

Düşünbil Akademi Büklüm Sok. No: 47/3 Çankaya, Ankara

Çiftlere ve Duygusal İlişkilere Psikanalitik Yaklaşım Dr. Kamil Tuzgöl Çiftlerin ve duygusal ilişkilerin temel dinamiği 'birliktelik' ve 'biz' olabilmektir. Aynı heyecanları aynı amaçları ve yaşam için ortak bir kendiliği oluşturabilecek bir uyumu ortaya koyabilmektir. Bu noktada yaşanan bu ilişki ikilisinin en önemli unsuru ise 'ben' ve 'sen' olabilmek ile kurulan ilişkide olması gereken sınırlardır. Diğer […]

400TL - 450TL

Lacancı psikanalitik kuram zemininde olgu çalışması

Düşünbil Akademi Büklüm Sok. No: 47/3 Çankaya, Ankara

Obsesif kompulsif nevroz ve ikincil narsizm bağlantısı; Lacancı psikanalitik kuram zemininde olgu çalışması. Dr. Mutluhan İzmir (Psikiyatrist/Psikanalist) Egonun kuruluşu, ikincil narsizm süreci içinde gerçekleşir. İkincil narsizm, büyük ötekinin idealize edilebilmesine ve ideal egonun ortaya çıkışına olanak verir. Obsesif kompulsif nevroz, bu idealizasyon süreçlerinde oluşan aksamalar sonucunda ortaya çıkar. Formülasyon ve tedavi süreçleri olgu sunumu üzerinden […]

480TL

V. Mitoloji Günleri

V. Mitoloji Günleri Tema: "Mitolojide tanrılar, tanrıçalar ve Anadolu kökenleri" Tarih: 27-30 Temmuz 2019 Yer: Patara/Antalya ÖZET BİLDİRİ GÖNDERİMİ Anahtar Kelimeler: Mitoloji, mitler, mit, tanrılar, Antik Yunan, logos, felsefe, tragedya, Antik Anadolu mitolojisi, vb. Özet bildiri son gönderimi: 12 Haziran 2019 Programa alınan özet bildirilerin duyurusu: 15 Haziran 2019 Dinleyici kayıtları başlangıç tarihi: 15 Haziran […]