Gezinme görünümleri

Etkinlik görünümlerde gezinme

Today

En son Etkinlik

V. Mitoloji Günleri

V. Mitoloji Günleri Tema: "Mitolojide tanrılar, tanrıçalar ve Anadolu kökenleri" Tarih: 27-30 Temmuz 2019 Yer: Patara/Antalya ÖZET BİLDİRİ GÖNDERİMİ Anahtar Kelimeler: Mitoloji, mitler, mit, tanrılar, Antik Yunan, logos, felsefe, tragedya, Antik Anadolu mitolojisi, vb. Özet bildiri son gönderimi: 12 Haziran 2019 Programa alınan özet bildirilerin duyurusu: 15 Haziran 2019 Dinleyici kayıtları başlangıç tarihi: 15 Haziran […]

Lacancı psikanalitik kuram zemininde olgu çalışması

Düşünbil Akademi Büklüm Sok. No: 47/3 Çankaya, Ankara

Obsesif kompulsif nevroz ve ikincil narsizm bağlantısı; Lacancı psikanalitik kuram zemininde olgu çalışması. Dr. Mutluhan İzmir (Psikiyatrist/Psikanalist) Egonun kuruluşu, ikincil narsizm süreci içinde gerçekleşir. İkincil narsizm, büyük ötekinin idealize edilebilmesine ve ideal egonun ortaya çıkışına olanak verir. Obsesif kompulsif nevroz, bu idealizasyon süreçlerinde oluşan aksamalar sonucunda ortaya çıkar. Formülasyon ve tedavi süreçleri olgu sunumu üzerinden […]

480TL

Çiftlere ve Duygusal İlişkilere Psikanalitik Yaklaşım

Düşünbil Akademi Büklüm Sok. No: 47/3 Çankaya, Ankara

Çiftlere ve Duygusal İlişkilere Psikanalitik Yaklaşım Dr. Kamil Tuzgöl Çiftlerin ve duygusal ilişkilerin temel dinamiği 'birliktelik' ve 'biz' olabilmektir. Aynı heyecanları aynı amaçları ve yaşam için ortak bir kendiliği oluşturabilecek bir uyumu ortaya koyabilmektir. Bu noktada yaşanan bu ilişki ikilisinin en önemli unsuru ise 'ben' ve 'sen' olabilmek ile kurulan ilişkide olması gereken sınırlardır. Diğer […]

400TL - 450TL