V. Mitoloji Günleri

Yükleniyor Etkinlik
  • Bu etkinlik geçti.

V. Mitoloji Günleri
Tema: “Mitolojide tanrılar, tanrıçalar ve Anadolu kökenleri”

Tarih: 27-30 Temmuz 2019
Yer: Patara/Antalya

ÖZET BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Anahtar Kelimeler: Mitoloji, mitler, mit, tanrılar, Antik Yunan, logos, felsefe, tragedya, Antik Anadolu mitolojisi, vb.

Özet bildiri son gönderimi: 12 Haziran 2019
Programa alınan özet bildirilerin duyurusu: 15 Haziran 2019
Dinleyici kayıtları başlangıç tarihi: 15 Haziran 2019

Konuşmacı olarak katılmak için:

Planladığınız konuşmanın içeriğini özetleyen 1 sayfalık bildiri özetinizi [email protected] adresine iletiniz. Bildiri özetleri incelendikten sonra konuşmacı başvuruları hakkında dönütler yapılacaktır.

Bildiri özetinizi hazırlarken:

– Bildiri başlığınızın sayfanın en üstünde, ortalanmış ve kalın karakterlerle yazılmış olmasına, (14 Punt)
– Başlığın bir alt satırında adınızın, soyadınızın, ünvanınızın ve kurumunuzun yazılmış olduğuna,
– İletişim bilgilerinizin (e-posta adresi ve telefon numarası), adınızı içeren satırın altında, doğru yazıldığına,
özen gösterin.
– Bildiri özetini .doc (Microsoft Office Word) formatında göndermenizi rica ederiz.
– Bildiri özeti, 12 punt 2 satır aralığı, times new roman yazı tipinde olmalı.
– Sunumunuzun ne şekilde yapılacağını bildiriniz: (Slayt, metin okuma, söyleşi tarzında, soru cevap vb.)

Kimler Özet Bildiri Gönderebilir
-Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olanlar
-Etkinliğin konusu ve bu alanında daha önce araştırma yapmış, dersler vermiş, yayınlar (kitap ve makale) hazırlamış ve konferans/sempozyumlara katılmış olanlar.

Hangi Durumlarda Bildiriler Olumsuz Olarak Değerlendirilir
– Özet bildiri gönderim kurallarına uymayanlar
– Bildiri metnini okuyarak sunum yapanlar
– Sempozyum kapsamı dışında özet bildiri gönderenler

Sunumlar 40 dk olarak planlanmıştır. Konuşma süresinin devamında (10-15 dk) soru-cevap kısmı olacaktır. Sunumlarınızı 40 dakikayı geçmeyecek şekilde ayarlamanız, katılımcılarımızın sorularını kısıtlamamamızı sağlayacağından önemlidir. Bu nedenle, -örneğin- PowerPoint sunusu kullanacaksanız 30-40 slayt sayfasını aşmamanızı öneririz. İntihalle kesinlikle yer verilmemelidir. Katılımcılar bütün hukuki sorumluluğu üstlenmekle yükümlüdür. Herhangi bir intihalin belirlenmesi halinde, sunum iptal edilecek, sorumlular bağlı bulundukları kuruma bildirileceklerdir.

Konuşmacıların Kampa/Etkinliğe Katılımı

– Konuşmacılar yol ve konaklama giderlerini kendileri karşılayacaktır.
– Konaklama için konuşmacılara önceden yer ayrılacaktır.
– Konuşmacı etkinlik faaliyetlerine (yürüyüş, sinema gösterimi, oyunlar, drama, gezi vb.) katılmak zorundadır.

Temmuz 27 2019

Detaylar

Başlangıç: 27 Temmuz 2019 @ 08:00
Bitiş: 30 Temmuz 2019 @ 17:00
Etkinlik Kategorisi: