Gezinme görünümleri

Etkinlik görünümlerde gezinme

Today

En son Etkinlik

V. Mitoloji Günleri

V. Mitoloji Günleri Tema: "Mitolojide tanrılar, tanrıçalar ve Anadolu kökenleri" Tarih: 27-30 Temmuz 2019 Yer: Patara/Antalya ÖZET BİLDİRİ GÖNDERİMİ Anahtar Kelimeler: Mitoloji, mitler, mit, tanrılar, Antik Yunan, logos, felsefe, tragedya, […]

Lacancı psikanalitik kuram zemininde olgu çalışması

Düşünbil Akademi Büklüm Sok. No: 47/3 Çankaya, Ankara

Obsesif kompulsif nevroz ve ikincil narsizm bağlantısı; Lacancı psikanalitik kuram zemininde olgu çalışması. Dr. Mutluhan İzmir (Psikiyatrist/Psikanalist) Egonun kuruluşu, ikincil narsizm süreci içinde gerçekleşir. İkincil narsizm, büyük ötekinin idealize edilebilmesine […]

480TL