Foucault Sempozyumu Bildiri Özetleri

Foucault Sempozyumu Bildiri Özetleri

Michel Foucault ve Düşünce Sistemleri Tarihinde Epistemik Kırılmalar Prof. Dr. Veli Urhan, Gazi Üniversitesi Felsefe Bölümü Foucault Düşünce Sistemleri Tarihini Klasik ve Modern olmak üzere iki döneme ayırır. Onyedinci ve […]

III. Zihin Sempozyumu Bildiri Özetleri

III. Zihin Sempozyumu Bildiri Özetleri

(Bildiri özetleri konuşmacıların isimlerine göre alfabetik sıraya dizilmiştir.) Deliliğin Topografik Serüvenindeki Politik Yüzey Arş. Gör. Adem Yıldırım Ankara Üniversitesi, DTCF, Sistematik Felsefe ve Mantık ABD Rasyonel ile rasyonel-olmayan, akıl ile […]

Aristoteles Sempozyumu Bildiri Özetleri

Aristoteles Sempozyumu Bildiri Özetleri

Özet bildiriler sempozyumdaki konuşma sırasına göre sıralanmıştır. Modern Dünyada Erdeme Yer Var Mı? Nevâ Tezcan Topuz Sakarya Üniversitesi, Lisansüstü Öğrencisi Modern ahlâk teorileri ile Aristoteles’in erdem ahlâkı arasındaki en belirgin […]