Gezinme görünümleri

Etkinlik görünümlerde gezinme

Today

En son Etkinlik

V. Mitoloji Günleri

V. Mitoloji Günleri Tema: "Mitolojide tanrılar, tanrıçalar ve Anadolu kökenleri" Tarih: 27-30 Temmuz 2019 Yer: Patara/Antalya ÖZET BİLDİRİ GÖNDERİMİ Anahtar Kelimeler: Mitoloji, mitler, mit, tanrılar, Antik Yunan, logos, felsefe, tragedya, […]

Lacancı psikanalitik kuram zemininde olgu çalışması

Düşünbil Akademi Büklüm Sok. No: 47/3 Çankaya, Ankara

Obsesif kompulsif nevroz ve ikincil narsizm bağlantısı; Lacancı psikanalitik kuram zemininde olgu çalışması. Dr. Mutluhan İzmir (Psikiyatrist/Psikanalist) Egonun kuruluşu, ikincil narsizm süreci içinde gerçekleşir. İkincil narsizm, büyük ötekinin idealize edilebilmesine […]

480TL

Çiftlere ve Duygusal İlişkilere Psikanalitik Yaklaşım

Düşünbil Akademi Büklüm Sok. No: 47/3 Çankaya, Ankara

Çiftlere ve Duygusal İlişkilere Psikanalitik Yaklaşım Dr. Kamil Tuzgöl Çiftlerin ve duygusal ilişkilerin temel dinamiği 'birliktelik' ve 'biz' olabilmektir. Aynı heyecanları aynı amaçları ve yaşam için ortak bir kendiliği oluşturabilecek […]

400TL - 450TL