Felsefe, Mitoloji ve Psikanaliz Seminerleri

Ekim 05 2017
Detay
Route Ankara
Selanik 2 Caddesi No: 70 Kızılay
Ankara, Türkiye
Tüm Gün

Felsefe Seminerleri – Kasım 2017

Kasım 02 2017
Detay
Route Ankara
Selanik 2 Caddesi No: 70 Kızılay
Ankara, Türkiye
Kasım 2 - Kasım 30

Lacan’ın Kuramına Giriş Seminerleri

Kasım 07 2017
Detay
Route Ankara
Selanik 2 Caddesi No: 70 Kızılay
Ankara, Türkiye
Kasım 7 - Aralık 12

Hannah Arendt Sempozyumu

Kasım 19 2017
Detay
Raymar Otel
Meşrutiyet Mh. Selanik-2 Cd. No:74 Çankaya
Ankara, Türkiye
Tüm Gün
Tüm Etkinlikler

Yaklaşan Etkinlikler

05 Ekim 2017
02 Kasım 2017

Felsefe Seminerleri – Kasım 2017

Route Ankara
Kasım 2 - Kasım 30
07 Kasım 2017

Lacan’ın Kuramına Giriş Seminerleri

Route Ankara
Kasım 7 - Aralık 12

HABER LİSTESİNE KAYIT OLUN

Etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun

Tümü

Tarihe Göre Sırala

Foucault Sempozyumu Bildiri Özetleri

Foucault Sempozyumu Bildiri Özetleri

Michel Foucault ve Düşünce Sistemleri Tarihinde Epistemik Kırılmalar Prof. Dr. Veli Urhan, Gazi Üniversitesi Felsefe Bölümü Foucault Düşünce Sistemleri Tarihini Klasik ve Modern olmak üzere iki döneme ayırır. Onyedinci ve onsekizinci yüyılları arkeolojik çözümlemenin konusu olan Klasik Çağ, ondokuzuncu yuzyıldan sonrasını da Modern Çağ olarak adlandırır. Foucault arkeolojik bir çözümlemeyle, insanı insan yapan üç yönünü […]

III. Zihin Sempozyumu Bildiri Özetleri

III. Zihin Sempozyumu Bildiri Özetleri

(Bildiri özetleri konuşmacıların isimlerine göre alfabetik sıraya dizilmiştir.) Deliliğin Topografik Serüvenindeki Politik Yüzey Arş. Gör. Adem Yıldırım Ankara Üniversitesi, DTCF, Sistematik Felsefe ve Mantık ABD Rasyonel ile rasyonel-olmayan, akıl ile delilik arasında çizgi ya da çizgiler vardır. Bir, iki, üç ve de dört çizgi. Sırasıyla dört tane çizgi çiziyorum ve sonra duruyorum. Parmağımın kıvramları sonsuzluğu […]

Aristoteles Sempozyumu Bildiri Özetleri

Aristoteles Sempozyumu Bildiri Özetleri

Özet bildiriler sempozyumdaki konuşma sırasına göre sıralanmıştır. Modern Dünyada Erdeme Yer Var Mı? Nevâ Tezcan Topuz Sakarya Üniversitesi, Lisansüstü Öğrencisi Modern ahlâk teorileri ile Aristoteles’in erdem ahlâkı arasındaki en belirgin farklılık; modern ahlâkın temel düsturu “kişinin yapması gerekenler” iken, Aristoteles’in erdem ahlâkının temel düsturunun “kişinin yapması gerekenleri yapabilmesi için sahip olması gerekenler” olmasıdır. Belli bir […]