Lacan’ın Kuramına Giriş Seminerleri

Kasım 07 2017
Detay
Route Ankara
Selanik 2 Caddesi No: 70 Kızılay
Ankara, Türkiye
Kasım 7 - Aralık 12

Müzik ve Psikanaliz

Aralık 03 2017
Detay
Route Ankara
Selanik 2 Caddesi No: 70 Kızılay
Ankara, Türkiye
Aralık 3 - Aralık 31

Lacan Seminerleri – İstanbul

Aralık 23 2017
Detay
Damdayız
Asmalı Mescit Mah. Emir Nevruz Sok. No:2 Panaiya Apt. Kat:4 Beyoğlu
İstanbul, Türkiye
All day

Felsefe Seminerleri: Bilginin Varlığı ve Varlık Sorunu

Ocak 10 2018
Detay
Düşünbil Akademi
Büklüm Sok. No: 47/3 Çankaya
Ankara, Türkiye
18:30 - 20:00

IV. Teoloji Sempozyumu

Şubat 17 2018
Detay
C Blok Amfi – Bilkent Üniversitesi
Üniversiteler Mah. 06800 Bilkent
Ankara, Türkiye
All day

V. Zihin Sempozyumu

Mart 17 2018
Detay
Raymar Otel
Meşrutiyet Mh. Selanik-2 Cd. No:74 Çankaya
Ankara, Türkiye
All day

II. Psikanaliz Sempozyumu

Mart 30 2018
Detay
Raymar Otel
Meşrutiyet Mh. Selanik-2 Cd. No:74 Çankaya
Ankara, Türkiye
All day
All Events

Upcoming Events

07 Kasım 2017
03 Aralık 2017

Müzik ve Psikanaliz

Route Ankara
Aralık 3 - Aralık 31
17 Şubat 2018

IV. Teoloji Sempozyumu

C Blok Amfi – Bilkent Üniversitesi
All day
17 Mart 2018

V. Zihin Sempozyumu

Raymar Otel
All day

HABER LİSTESİNE KAYIT OLUN

Etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun

All Posts

Recent Updates

Foucault Sempozyumu Bildiri Özetleri

Foucault Sempozyumu Bildiri Özetleri

Michel Foucault ve Düşünce Sistemleri Tarihinde Epistemik Kırılmalar Prof. Dr. Veli Urhan, Gazi Üniversitesi Felsefe Bölümü Foucault Düşünce Sistemleri Tarihini Klasik ve Modern olmak üzere iki döneme ayırır. Onyedinci ve onsekizinci yüyılları arkeolojik çözümlemenin konusu olan Klasik Çağ, ondokuzuncu yuzyıldan sonrasını da Modern Çağ olarak adlandırır. Foucault arkeolojik bir çözümlemeyle, insanı insan yapan üç yönünü […]

III. Zihin Sempozyumu Bildiri Özetleri

III. Zihin Sempozyumu Bildiri Özetleri

(Bildiri özetleri konuşmacıların isimlerine göre alfabetik sıraya dizilmiştir.) Deliliğin Topografik Serüvenindeki Politik Yüzey Arş. Gör. Adem Yıldırım Ankara Üniversitesi, DTCF, Sistematik Felsefe ve Mantık ABD Rasyonel ile rasyonel-olmayan, akıl ile delilik arasında çizgi ya da çizgiler vardır. Bir, iki, üç ve de dört çizgi. Sırasıyla dört tane çizgi çiziyorum ve sonra duruyorum. Parmağımın kıvramları sonsuzluğu […]

Aristoteles Sempozyumu Bildiri Özetleri

Aristoteles Sempozyumu Bildiri Özetleri

Özet bildiriler sempozyumdaki konuşma sırasına göre sıralanmıştır. Modern Dünyada Erdeme Yer Var Mı? Nevâ Tezcan Topuz Sakarya Üniversitesi, Lisansüstü Öğrencisi Modern ahlâk teorileri ile Aristoteles’in erdem ahlâkı arasındaki en belirgin farklılık; modern ahlâkın temel düsturu “kişinin yapması gerekenler” iken, Aristoteles’in erdem ahlâkının temel düsturunun “kişinin yapması gerekenleri yapabilmesi için sahip olması gerekenler” olmasıdır. Belli bir […]