Tags: Panel

31 Mayıs 2015

Panel: Babanın Adı – Lacan’ın Topolojisi

Düşünbil Akademi – Eski
13:00 - 18:00
22 Mayıs 2011

Panel: Din Kıskacında Bilim

Altı Nokta Körler Derneği
11:00 - 17:00
10 Mayıs 2011

Panel: İnsan Evrimine Yolculuk

Celal Bayar Üniversitesi
13:00 - 17:00
08 Mayıs 2010

Panel: İnsan ve Evrim

Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi
13:00 - 15:30