Etkinlik Şartnamesi

Düşünbil Akademi Etkinlik Şartnamesi

1. Organizasyon: Düşünbil Akademi etkinliklerinin organizasyonu Olcay Yılmaz sorumluluğunda gönüllü/part-time çalışan bir ekip tarafından yürütülmektedir. Düşünbil Akademi’nin resmi ve güncel duyuruları ile tüm iletişim bilgileri www.dusunbilakademi.com sitesinde belirtildiği gibidir.

2. Konuşmacı katılımı: Düşünbil Akademi’nin etkinliklerine konuşmacı olarak katılmak isteyen kişiler, Bildiri Gönderme Kuralları başlığı altında belirlenen yöntemleri izleyerek bildiri özetlerini Düşünbil Akademi organizasyon ekibine iletirler. Yapılan değerlendirme sonucunda bildiri özeti göndermiş kişilerden etkinliğe katılması uygun görülenler ile iletişime geçilerek etkinlik programı oluşturulur. Konuşmacılar herhangi bir engelle karşılaştıklarında etkinliğe katılamayacaklarını bildirmelidir. Düşünbil Akademi etkinliklerine katılmak için hiçbir konuşmacı ücret ödemez; ancak konaklama ve ulaşım masrafları -aksi belirtilmedikçe- konuşmacıya aittir. Davetli konuşmacıların ise -aksi belirtilmedikçe- sadece yol masrafları, Düşünbil Akademi tarafından belirlenen sınırlar dahilinde, organizasyon ekibince karşılanır.

3. Bildiri özeti gönderme: İlan edilen tarihler içerisinde bir etkinliğe konuşmacı olarak katılmak isteyen kişinin e-posta yolu ile bildiri özeti göndermesi gerekmektedir. Bildiri özeti şunları içerir: (a) Bildiri başlığı, (b) Bildiriyi sunacak kişinin/kişilerin ad, soyad, ünvan, kurum, e-posta ve telefon bilgileri, (c) Bildirinin içeriğinin özeti ve (d) Konuşma yöntemi (Metin okuma/Serbest konuşma/PPT slayt kullanımı). Times New Roman yazı tipi, 12 punto yazı boyutu, 1 satır aralığı ve 2,5 cm kenar boşlukları ile 1,5 sayfayı geçmemelidir. Düşünbil Akademi etkinlikleri her disiplinden ve her eğitim seviyesinden dinleyicilere açık olduğundan konuşmacıların akademik çalışma sunumunu andırır nitelikte sunum yapmamaya özen göstermeleri beklenir. Konuşmacılardan bildiri tam metnini göndermeleri istenmez. Ancak sempozyum sonrasında bildirilerin yayınlanacağı duyurulduğu takdirde bildirilerinin yayınlanması isteyen konuşmacılar bildiri tam metinlerini göndermelidir. Bildiri tam metinleri istendiği takdirde gerekli şartlar duyuru içinde belirtilecektir.

4. Program ilanı: Her etkinliğin programı www.dusunbilakademi.com sitesinde yayınlanarak ilan edilir. En güncel ve geçerli bilgiler www.dusunbilakademi.com sitesinde bulunacaktır. Program ilan edildikten sonra Düşünbil Akademi herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

5. Dinleyici katılımı: Düşünbil Akademi’nin tüm etkinlikleri herkese açık ve ücretlidir. Etkinliklere dinleyici olarak katılmak için herhangi bir meslek grubuna ait olmak ya da belirli ön koşulları taşımak gerekmez. Dinleyici olarak katılmak isteyenler www.dusunbilakademi.com sitesinde katılmak istedikleri etkinliğin sayfasındaki tüm bilgileri ve bu şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılır. İlgili sayfada belirtilen kayıt ücretini yatıran kişi ilgili sayfadaki kayıt formunu doldurarak etkinliğe kayıt yapmış olur. Dinleyici olarak kayıt yapmak isteyen kişiler etkinlik ücretini öderken banka tarafından alınan para aktarım ücretini ayrıca ödemelidir. Para aktarım ücreti (havale/EFT ücreti) nedeniyle kayıt ücretini eksik ödeyen kişilerin kayıtları tamamlanmamış sayılır. Yapılan kontroller sonucunda dinleyici katılımcı, kaydının sorunsuzca gerçekleştiğine dair e-posta ile bilgilendirilir.

6. Etkinlik kayıt ücreti: Her etkinliğin kayıt ücreti, tüm etkinlik giderleri ve etkinliğin kontenjanı göz önünde bulundurularak belirlenir. Dinleyici olarak kayıt yapmak isteyen kişiler etkinlik ücretini öderken banka tarafından alınan para aktarım ücretini ayrıca ödemelidir. Para aktarım ücreti (havale/EFT ücreti) nedeniyle kayıt ücretini eksik ödeyen kişilerin kayıtları tamamlanmamış sayılır. Düşünbil Akademi, uygun gördüğü durumlarda etkinlik ücretinde belirli gruplara indirim uygulayabilir. İndirimli ücret uygulanan etkinliklerde söz konusu indirimden yararlanmak için etkinlik sayfasında ifade edilen şartlar yerine getirilmelidir.

7. İptal ve para iadesi: Mücbir sebeplerle iptal olan veya tarihi değiştirilen etkinliğin tüm sorumluluğu Düşünbil Akademi’ye aittir. İptal olan etkinliğe önceden kayıt yapmış dinleyici katılımcıların kayıt ücretleri iade edilir. Tarih değişikliği yapılan etkinliklerde dinleyici katılımcılar talep ettiklerinde kayıt ücretleri iade edilir. İade işlemi gerçekleşen katılımcılar ilgili etkinliğe tekrar kayıt yapsalar dahi ikinci kez ücret iadesi talep edemezler. Belirtilen durumlar dışında kayıt ücretinin iadesi kayıt süresinden itibaren 3 iş günü ile sınırlıdır.

8. Online katılım belgesi: Düşünbil Akademi, dinleyici katılımcılarına katıldıkları etkinlik için katılım belgesi düzenlemektedir. Katılım belgesi herhangi türden bir sertifika değildir. Herhangi bir devlet kurumundan onaylı ve herhangi bir kurum tarafından tanınması gerekmez. Katılımcılarımızın ilgili etkinliğe katıldıklarını beyan etmek istediği durumlarda, ilgili kişi ya da kurumun inisiyatifi çerçevesinde ve Düşünbil Akademi’nin saygınlığı nedeniyle söz konusu katılım belgesi itibar görebilir.