Yükleniyor Etkinlik
 • Bu etkinlik geçti.

II. Teoloji Sempozyumu

II. Teoloji Sempozyumu

Bulunduğumuz coğrafya, yüzyıllardır dinle yönetilmiş, insanların davranışları ve yaşam biçimleri dinle şekillendirilmeye çalışılmıştır. 20. yy. ile birlikte din, farklı bir biçim alarak varlığını sürdürmüş, mevcut iktidarların insanlar üzerindeki otoritelerini sağlamaya yarayan bir araç haline getirilmiştir. Bu nedenle insanlar teolojik konuları ulu orta yerlerde konuşamamış, konuşanlar da ya baskı altına alınmış ya da öldürülmüşlerdir. Bütün baskılara rağmen teoloji üzerine konuşmak, bu konuyu tartışmaya açmak, özellikle ülkemizde gereklilik arz etmektedir.

1. Teoloji Sempozyumu’nda bir ilk gerçekleştirerek bu ön yargıları bir nebze de olsa yıkmaya çalışmıştık. Ön yargıları yıkarak özgür ve eleştirel düşünmenin önünü açmak için susmak yerine konuşmaya devam etmemiz, en önemlisi de tartışma kültürünü öğrenmemiz gerekir. 2. Teoloji Sempozyumu’nda, tartışma kültürümüzü koruyarak teoloji üzerine karşı görüşleri bir araya getirecek ve ön yargılarla mücadele edeceğiz.

—Sempozyum kayıtları kapanmıştır. Gelecek etkinliklerde görüşmek dileğiyle…—

Ekim 25 2014

Details

Start: 25 Ekim 2014
End: 26 Ekim 2014
Etkinlik Categories:
Etkinlik Tags:, , , , ,

Venue

Çağdaş Sanat Merkezi

Kocatepe Mahallesi No:41 Çankaya
Ankara, Türkiye

Schedule

 • Tanrı, Varlık ve Hiçlik, Prof. Dr. Örsan K. Öymen, Işık Üniversitesi
 • Vahdet-İ Vücud Kavramının Negatif Alman Modeli: Hartmannın Metafizik Öğretileri Üzerine, Prof. Dr. Arzu HACIYEVA, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
 • Evrim Karşıtlığının Nedenleri, Prof. Dr. Mahinur S. Akkaya Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Din-dışı Eleştiri Açısından Din, Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz, Hacettepe Üniversitesi
 • Sosyoekonomik Bir Perspektiften ‘İslami Ekonomi’ Kavramı ve Osmanlı Deneyimi, Doç.Dr. Şennur Özdemir, Ankara Üniversitesi
 • Kötülük Sorunu ve ‘Mutlak Kudret’ Çözümlemesi, Yrd. Doç. Dr. Eyüp Aktürk, Mardin Artuklu Üniversitesi
 • Aristoteles’te “İlk Felsefe” (Prōtē Phılosophıa) Olarak Metafizik, Yrd. Doç. Dr. Ömer Osmanoğlu, Üsküdar Üniversitesi
 • Fârâbî: Felsefe, Din ve Siyaset Filozofu, Yrd. Doç. Dr. Fatih Toktaş, Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Yönetim ve İnanç Kaynağı Olarak Din, Arş. Gör. Ferhat Fattahlı, Arş. Gör. Hasanova Aygun, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
 • Politik Alanda Dinin Yönetsel Kontrol İdeolojisine Dönüştürülmesi, Arş. Gör. Dr. Kevser Çelik, Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Varlık Felsefesi Açısından Zihin, Meditasyon ve Din İlişkileri, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen, Cumhuriyet Üniversitesi
 • İnancın Nörobiyolojisi: Beyin Neden İnanç Üretir?, Vedat Menderes Özçiftci, Hacettepe Üniversitesi
 •  

Organizatör

Düşünbil Akademi
Email:
Website: Visit Organizer Website