Yükleniyor Etkinlik

Ecrits Okumaları Seminerleri (Online)

Ecrits Okumaları Seminerleri (Online)

Dr. Mutluhan İzmir

Toplam 10 Hafta

Türkiye Saati ile 16.00- 17.30 saatleri arasında (her hafta 40 dk’lık 2 oturum)

Seminer Zoom Uygulaması üzerinden online yapılacaktır.

Dünyanın her yerinden katılılım mümkündür.

Etkinlik 30 kişi ile sınırlıdır…

Not: Her bir bilet ayrı ayrı alınmalıdır. Sistem tek seferde sadece bir bilet alınmasına izin vermektedir.

 • İÇERİKLER VE TARİHLER
 1. Hafta: Rüyalar ve Simgesel Yapı (16 Ekim 2022)

Psikanaliz tarihi simgesel yapının anlaşılmasıyla başlamıştır. Kahinler neden psikanalizin öncüleri sayılmazlar? Freud psikanalizin bir kehanet ve simge analizi pratiğine dönüşmesine çok karşıydı. Rüyalardaki simgelerden yola çıkarak bir tür kehanet eylemine girişir gibi yorumlar üreterek çalışmanın psikanaliz sürecinde hiçbir işe yaramadığını anlayan Freud simgelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldırarak onları bir anlam çerçevesi içinde bir araya getiren simgesel yapının tanımlanması üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu süreçte psikanalize yol gösteren rehber rüyalar olmuştur.

 1. Hafta: Ego ve Ayna Evresi (23 Ekim 2022)  

Egoyu ayna evresinin bir işlevi saymak neden psikanalizin bilimsel bir pratik olup olmadığını belirler? Lacan’ın egoyu (ben) doğuştan gelen özsel bir yapı olarak ele almayıp bir işlev olarak ele alışı özgün biçimde Freud’un yaklaşımına temellenmektedir. Lacan psikanalizin bilimsel bir zeminde ilerlemesiyle bir kehanet pratiğine dönüşmesi arasındaki yol ayırımında, psikanalizin bilimsel alanda kalabilmesi için Freud’un kuramının nasıl ele alınması gerektiği konusunda net bir tutum takınmıştır. Ayna evresi bu tutumun ürünüdür.

 1. Hafta: Psikoz-Nevroz ve Sapkınlık  (30 Ekim 2022)

Psikoz-nevroz ve sapkınlık üçlemesinin anlamı nedir? Arzunun nedeni olan belirsiz nesne fallus, gerçek, imgesel ve simgesel olarak adlandırdığımız her üç dönemde de farklı bir yoldan gidilerek kurulmaya çalışılır. Fallus nesnesinin nedeni, bebeğin gereksinimlerinin karşılanmasına odaklanan bir ilişki içinde annesiyle yaşadığı uzun bir bağımlılık dönemidir. Anne yoksa temel gereksinimler karşılanamayacağı için bebeğin yaşamını sürdürebilmesi anneyle bütünlüğünü korumasıyla olanaklı olur. Gerçek döneminin öznesi fallusu somut gereksinimlerin karşılanması üzerinde kurar ancak imgesel döneme geçiş yani nevroz, anneyle olan bütünlük algısınıb eksiksiz bir imge oluşturmaya yarayan bir fantezi temeline taşır. Öznenin doğrudan anneye yöneldiği bu iki dönemin ardından gelen simgesel dönemin özneyi anneye giden yoldan sapmaya yönelik etki yapması nedeniyle Freud ve Lacan sapkınlık (sapıklık değil) kavramını geliştirmişlerdir.

 1. Hafta: Psikanalizde Yapı Kavramı Nedir?  (6 Kasım 2022)

Lacan’ın Ecrits adlı eserinde yapı kavramını matematiksel bir bakış açısıyla nasıl ele aldığı ve öznenin toplumsal yaşamın etkisi altında kalırken yapıdan nasıl etkilendiği ele alınacaktır. Bu bağlamda Saussure’e atfedilen gösteren-gösterilen formülü, dil üzerinde yapının kurduğu etki açısından ele alınacaktır. Kavramın kökeninin antropolojiyle olan yakınlığı nedeniyle Claude Levi Strauss’ın Yapısal Antropoloji adlı kitabındaki Simgesel Etkinin Gücü adlı makaleye de başvurulacaktır.

 1. Hafta: Bilinçdışı Bir Dil Gibi Yapılanmıştır. (13 Kasım 2022)

Öznenin bilinci çevresindeki çok sayıdaki veriyi pasif olarak işleyen ve sanılanın çok daha üstünde bilgiyi depolayan bir bilinçtir. Ancak bu pasif bilincin içindeki veriler eğer öznede zaman, mekân, kimlik kavramları oturmamışsa “bilgi”ye dönüşemezler. Bu kavramlar kendilerini özneye bir büyük öteki yoluyla dayatırlar. Her büyük öteki kendi kurallarına göre öznenin bilgisinin ne olacağını belirler. Büyük öteki bunu yaparken öncelikle ego işlevini belirlediği için bilinç aslında o anda büyük ötekinin kurmuş olduğu ego işlevi olarak oluşur. Her büyük öteki farklı bir ego işlevi kurduğu için her öznede farklı egoları kurulur ve diğer egolar bilincin dışında yani işlevsiz kalırlar. Bunun sonucunda yalnız bir egonun dili bilinçte diğerlerininki bilinçdışında kalırlar.

 1. Hafta: Bilinçdışının Nedeni Olarak Dilde Zarfın Sultası (20 Kasım 2022)

Özne ilk kez dilin içine doğmaz, en başından beri vardır ancak sonradan defalarca yeniden ve yeniden dilin içine doğar. Her yeni ego bir doğuştur. Psikanalizde zarflama kavramı nedir? Özne dilde yapılanmaya başladıktan sonra, zarfın içine konulan söylem üzerindeki etkisi özneyi de zarflayacaktır. Örneğin Elektra için zarflama nasıl oluşmaktadır?

 1. Hafta: İmaj Egodan Zarflamanın Ürünü Olan Egoya (27 Kasım 2022)

İmaj biçimindeki ego simgelerin bağımsızlığını öne çıkartır. Ancak dilin içine girilmesinin ardından simgeler bağımsızlıklarını yitirirler ve simgesel yapının kendilerine verdiği anlamın dışında bir anlam taşıyamazlar. Bu nedenle imaj ego simgeye imgesel bir çerçevede işlev kazandırırken dildeki ego simgeye simgesel bir işlev kazandırır. Simgenin simgesel işlevi arzu kavramının ortaya çıkışını sağlar.

 1. Hafta: Psikanalizde Dernekleşmenin Etkisi. (4 Aralık 2022)

Freud’a Londra’ya taşınmak zorunda kalışının ardından Britanya Psikoloji Birliği tarafından verilmiş olan kabul beratını Lacan nasıl yorumluyor? Lacan dernekleşmenin psikanaliz üzerindeki olumsuz etkilerini nasıl anlatmıştır?

 1. Hafta: Öznellik mi Özneler-arası Alan mı? (11 Aralık 2022)

Lacan psikanaliz kuramının özneler-arası alanda işlevsel olduğunu belirtir. Düşündüğüm yerde yokum, düşünmüyorum öyleyse varım biçiminde Cogito’yu tersine çevirerek ego psikolojisi kuramını çok eleştiren Lacan, psikanalize öznellik kavramını sokmanın ego psikolojisini yeniden canlandırmak anlamına geldiğini söyler ve psikanaliz kuramının özneler-arası alanın içinde anlamlı olduğunu belirtir. Bu bağlamda Anna Freud’u çok eleştiren Lacan, ego psikolojisi ve öznellik kavramlarının savunucularının obsesyonu histerinin önüne koyarak öznenin içinden geçtiği psikanalitik gelişim sürecini bütünüyle tersine çevirdiklerini belirtir.

 1. Hafta: Ahmak Olmayanlar Yanılırlar (18 Aralık 2022)

Büyük öteki, inanç ve anlam bağlantısının içinde kalmanın sürekliliğinin sağlanmasını Lacan neden ahmaklık oranında olanaklı görmüştür? Anlam ve büyük öteki bağlantısı nasıldır? Arzu ve ahmaklaşma arasındaki bağlantı uyum göstermekte midir? Arzunun talep biçiminde dile getirilmesinin teşvik edilmesi modern öznenin ego işlevini nasıl etkilemektedir?

 • Dinleyici Katılımcılar

Seminere dinleyici olarak katılmak için kayıt yapmanız gerekmektedir. Tüm kayıt işlemleri online olarak gerçekleşmektedir.

Kayıt Koşulları

Tüm koşullar ve detayları için tıklayın.

Etkinlik ücretini yatırırken (havale yapanlar) banka masrafları katılımcıya aittir. Lütfen banka masraflarını hesaplamayı unutmayınız.

Dikkat!: Havale ile kayıt yapanların etkinlik kaydından itibaren 3 gün içinde kayıt ücretini yatırmaları gerekiyor, aksi takdirde kaydınız iptal olacaktır. Ücreti yatıracağınız gün kayıt yaparsanız bir sorun ile karşılaşmamış olursunuz.

Seminer Kaydı

Seminer bileti alınız ve formda gerekli bilgileri doğru şekilde giriniz. Ödemeyi tamamladıktan sonra kaydınız alacaktır.

Kayıt Başlangıç Tarihi: 23 Eylül 2022

Seminer kayıt ücreti: 1450 TL

Ekim 16 2022

Detaylar

Başlangıç: 16 Ekim @ 16:00
Son: 18 Aralık @ 17:30
Ücret: 1450TL
Etkinlik Kategorisi:

Mekan

Düşünbil Akademi (Online)

Türkiye

Organizatör

Düşünbil Akademi
Email:
Website: Organizasyon Web Sitesini Ziyaret Et